Wie zijn wij?

ABA Center International (ACI) is gespecialiseerd in hulpverlening aan individuen die gediagnosticeerd zijn met Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ontwikkelingsachterstanden, ADHD en andere gedragsproblematiek. We werken met de methode Applied Behavior Analysis (ABA).

We zijn actief in Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen. De behandeling wordt aangepast aan individuele wensen en kan zowel thuis, op school als op ons centrum plaatsvinden.

Schrijf nu jouw kind in voor ACI’s Centrum voor 1-op-1 behandeling in Amsterdam of voor ACI’s tweetalige school speciaal voor Nederlands en Engelstalige thuiszitters  Klik hier voor meer informatie!


 • ABA Assessment (FBA)

  Voordat ABA behandeling start, wordt er een Functional Behavior Assessment (FBA) of intake gedaan door ABA Center International (ACI). In het FBA wordt probleemgedrag in kaart gebracht, het tekort aan vaardigheden en de behandeldoelen.  Een Behavior Analyst doet het FBA. Vaak neemt dit tussen de 6-15 uur in beslag. Er worden verschillende testen worden afgenomen, middels bijvoorbeeld de ABLLS, AFLS, VB-MAPP, Vineland, FAST, MA…
 • ABA Ambulante Behandeling – Jeugd

  ABA Center International biedt zorg op maat. Jouw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. ABA Center International (ACI) biedt ambulante behandeling en ondersteuning aan in de thuissituatie, dit doen we bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblematiek, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en ADHD. We starten al vanaf 0 jaar.  Veel onderzoek heeft laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) intensieve ABA behandeling krijgen vanaf een jonge leeftijd. Hoe eerder hoe beter. Hierdoor vergroot het kind de kans om…
 • Oudertraining

  Oudertraining is een groot onderdeel van de behandeling bij ABA Center International (ACI) en dit onderscheidt ons van andere ABA organisaties. Bij ABA Center International (ACI), geven we ABA-oudertraining tijdens elke ABA-sessie.  Ouders/verzorgers hebben het meeste contact met hun kind en zullen dit voor een groot deel van hun leven hebben. Hoe meer ouders/verzorgers worden getraind, hoe makkelijker het kan worden in de thuissituatie en ook buiten (op school, werk, in de winkel, tijdens verjaardagen, uitjes etc.).  Op basis van een nauwe samenwerking met de ouders/verzorg…
 • ABA Begeleiding op School

  Het doel van begeleiding op school (ook wel genoemd: Schaduwbegeleiding) is om jouw kind zo goed mogelijk mee te kunnen laten doen aan het onderwijs. Een schaduwprogramma kan het vervolg zijn op een thuisprogramma, maar kan ook apart worden opgestart. Een ‘schaduw’ is een Behavior Technician die bij jouw kind in de klas is en jouw kind de ondersteuning biedt die hij/zij nodig heeft om te kunnen profiteren van de onderwijssituatie. Net als bij een thuisprogramma wordt er een behandelingsplan opgesteld met daarin concrete doelen voor jouw kind. De Behavior Analyst is verantwoordelijk…
 • ABA Behandeling op ons Centrum

  In ons behandelcentrum op de Van Speijkstraat in Amsterdam kunnen kinderen van 1-12 jaar 1-op 1 worden behandeld binnen een groepsomgeving. Dit kan zowel worden gedaan in het Engels of in het Nederlands, gebaseerd op de voorkeurstaal van het kind. ACI werkt nauw samen met (internationale) scholen, waardoor onze cliënten zich kunnen voorbereiden op een mogelijke toekomstige schoolcarrière. Kinderen leren de volgende (voorschoolse) vaardigheden: Sociale vaardighedenCommunicatie vaardighe…
 • Sociale Vaardigheidstraining

  Bij ABA Center International (ACI) willen wij ervoor zorgen dat uw (volwassen) kind zo veel mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Dat betekent dat wij ook sociale vaardigheden aanleren waardoor uw (volwassen) kind leert welk gedrag bij welke situatie toegepast dient te worden en mogelijk plezier kan ervaren tijdens de sociale interacties. De sociale vaardighedengroep komt 1 keer per week bij elkaar voor 12 weken. De volgende sociale vaardigheden kunnen worden aangeleerd tijdens de sociale vaardigheidslessen: Om de beurt praten  Luisteren naar…
 • Voorbeeld – ABA Sessies

  Hoe ziet een ABA sessie eruit met een kind of volwassene, zowel thuis als op school? Hieronder is een voorbeeld:  Planning:  Na afronding van het assessment (FBA), wordt er een schema gemaakt op basis van de tijden/dagen dat de cliënt en de Behavior Technician beschikbaar zijn De familie/school/organisatie wordt geïnformeerd over het schema en de eerste ABA-sessie wordt gepland.  Eerste sessie:  De Behavior Analyst bespreekt samen met de ouders/verzorgers/leraar de doelen en werkwijze en er kunnen vragen worden gesteld De Behavior Analyst legt uit -indien van toepassi…

Heeft u vragen? Stel ze!

Nieuwsbrief