Aanmeldformulier

Verwijzers of ouders kunnen onderstaand aanmeldformulier gebruiken om een cliënt aan te melden.

Uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanmelding neemt onze scheduler contact op om binnen twee weken een afspraak in te plannen voor het intakegesprek met de cliënt. Wij streven er naar de zorg binnen 4 weken te starten, tenzij sprake is van een wachttijd. 

Gaat het om een cliënt in een crisissituatie die met spoed hulp nodig heeft? Dan vindt het intakegesprek zo spoedig mogelijk plaats en proberen wij zo snel mogelijk met de zorg te starten. 

Vragen? Neem contact met ons op: