Ambulante behandeling

ABA Center International biedt zorg op maat. Jouw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak.

ABA Center International (ACI) biedt ambulante behandeling en ondersteuning aan in de thuissituatie, dit doen we bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblematiek, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en ADHD. We starten al vanaf 0 jaar. 

Veel onderzoek heeft laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) intensieve ABA behandeling krijgen vanaf een jonge leeftijd. Hoe eerder hoe beter. Hierdoor vergroot het kind de kans om op latere leeftijd zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.  

ABA is de beste wetenschappelijk onderbouwde methode op het gebied van de behandeling van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in tal van gedragingen.  

ABA is een positieve behandelmethode die al tientallen jaren wordt gebruikt over de hele wereld. In Nederland is ABA de laatste 10 jaar steeds meer in opmars en worden steeds meer gezinnen bekend met de behandelmethode. 

De doelstellingen binnen de ABA behandeling en begeleiding jeugd zijn: 

  •  Verminderen van uitdagend gedrag, zoals driftbuien, agressief gedrag, weglopen, niet luisteren 
  • Vermeerderen van luistervaardigheden 
  •  Vermeerderen van communicatie (ook bij non-verbale kinderen) 
  •  Vermeerderen van sociale vaardigheden 
  •  Vermeerderen van grove en fijne motoriek 
  •  Vermeerderen van spel vaardigheden 
  • Vermeerderen van communicatie 
  •  Vermeerderen van zelfredzaamheid, zoals aankleden, tandenpoetsen, eten, drinken, douchen, veilig gedrag op straat. 

In de ABA behandeling of ABA begeleiding Jeugd staat centraal het leren, begeleiden en ondersteunen van cliënten om het hoogste niveau van zelfredzaamheid te kunnen bereiken. 

Ouders/verzorgers worden altijd in de ABA begeleiding en behandeling betrokken. Hoe meer de ouders/verzorgers worden getraind in ABA, hoe meer kans de cliënt heeft om zich te ontwikkelen.

Vragen? Neem contact met ons op: