Auteur: Aba Center

Intake formulier

English intake form

Nieuwe website

Welkom op onze nieuwe website. Hier kunnen we u nog beter dan voorheen informeren over onze diensten.

Behandelcentrum  Hierbij schrijf ik mij in voor het behandelcentrum voor 1-op-1 zorg in Amsterdam. Een prachtige natuurspeeltuin ligt achter ons centrum, en er is een tuin. Geef het graag aan als u interesse heeft in de Autisme klas met de mogelijkheid om deel te nemen aan inclusief onderwijs in een basisschoolomgeving, of als u interesse heeft in hulp op school of de internationale school.

  Wie zijn wij?

  ABA Center International (ACI) zorgt met passie voor alle cliënten die naar ons toekomen.

  Jennifer is BCBA en BIG geregistreerde verpleegkundige. Ze heeft 20+ jaar ervaring in het werken in de zorg voor kinderen in de ontwikkeling en 18+ jaar ervaring in de zorg met kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.

  Leopold Lindner is een ervaren algemeen directeur met een bewezen geschiedenis van werken in de management adviesbranche.

  Linkedin Profiel Leopold

  Wij zijn een multidisciplinair team, met een belangrijke gemeenschappelijke deler: Enthousiasme, kwaliteit en professionaliteit!

  Ons Centrum is in Amsterdam, op de Van Speijkstraat 37-H. Omdat wij ook ambulante zorg verlenen, zijn wij ook werkzaam in onder andere Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.

  Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!

  Kids

  Werkt ABA?

  Uit meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat ABA een effectieve behandeling is voor individuen met Autisme Spectrum Stoornissen, ontwikkelingsachterstanden en ander gedragsproblematiek .

  Voor individuen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en ontwikkelingsachterstanden bestaan meer dan 3000 vormen van behandeling en behandeling. Veel interventie methodes die worden ingezet om de ontwikkeling te stimuleren, zijn echter niet wetenschappelijk onderzocht op hun effectiviteit. ABA is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijke onderzoek en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld al lange tijd succesvol toegepast. Uit vele internationale studies blijkt dat ABA effectief is. Ook in Nederland verschijnen steeds meer publicaties waarin dit naar voren komt.

  Uit het rapport van de Gezondheidsraad (2009) komt het volgende naar voren:

  Early intensive behavioral interventions (EIBI) [zoals ABA] hebben vooralsnog de beste studieresultaten met betrekking tot effectiviteit bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden én het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS (evidence-niveau 2 à 3). Hoewel er verschillende vormen van EIBI bestaan, heeft ABA alle essentiële elementen technieken die zijn ontwikkeld binnen de leertheorie en gedragsleer. Daarnaast is de betrokkenheid van ouders bij de behandeling cruciaal. Bij EIBI wordt kinderen met ASS, meestal thuis, een aantal vaardigheden aangeleerd door een daartoe getraind team waar zowel leraren als ouders deel van uitmaken. De training worden gegeven in een één-op-één setting. Wat het kind wordt geleerd, is afhankelijk van zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen. De therapie is intensief (gemiddeld anderhalf à twee jaar van twintig à dertig uur per week met uitschieters naar meer dan zes jaar, veertig uur per week) en wordt gemiddeld genomen gestart als het kind 3,5 jaar oud is.

  Ook op de website van Actie bij Autisme is een aantal studies met betrekking tot de effectiviteit mooi samengevat:

  Naar deze methode is wetenschappelijk onderzoek gedaan. ABA is effectief in het verbeteren van gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden (Goldstein, 2002; Odom et al., 2003; McConnell, 2002). Daarnaast tonen studies aan dat ABA effectief is bij het verminderen van probleemgedrag (Horner et al., 2002). Ook tonen studies aan dat als ABA intensief geïmplemeteerd wordt (meer dan 20 uur per week) en in de beginjaren van het leven (jonger dan vier jaar) ABA positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en er een afname is van hulpbehoevendheid (Smith, 1999).  De United States Surgeon General (1999) concludeerde: Dertig jaar onderzoek toont aan de dat ABA-methodes effectief zijn in het terugdringen van ongewenst gedrag en het bevorderen van communicatieve vaardigheden, leervaardigheden en gepast sociaal gedrag.

  Kids

  Wat is ABA?

  Vanuit de methode ABA leren we het individu vaardigheden op het gebied van gedrag, taal en spel. De motivatie van het individu staat hierbij centraal!

  Applied Behavior Analysis (ABA) is een vorm van intensieve gedragstherapie. In het Nederlands noemen we het ook wel Toegepaste Gedragsanalyse.  We werken altijd vanuit de motivatie van het individu , om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren. Deze methode is zeer geschikt voor individuen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), maar ook voor individuen met ADHD, Down Syndroom of andere gedrags- of leermoeilijkheden. De zorg kan worden ingezet voor individuen tot 80 jaar.

  Hierbij bieden we het individu de hulp die het nodig heeft (prompts), waardoor hij/zij foutloos kan leren (errorless learning). Vaardigheden die we het individu willen aanleren, kunnen we opdelen in kleinere deelvaardigheden die we dan herhaaldelijk oefenen. Omdat we het gewenste gedrag van het individu belonen, zal het individu dit in de toekomst vaker laten zien. ABA onderscheidt zich van andere behandelmethodes omdat het zich uitsluitend richt op observeerbaar (waarneembaar) gedrag. De behandeling is individueel en wordt uitgevoerd door in ABA opgeleide professionals

  Binnen ABA kunnen we onze aandacht richten op verschillende onderdelen, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling. Hierbij ligt een grote nadruk op het leren manding (vragen om wat je wil), omdat het goed kunnen uiten van je wensen veel probleemgedragingen kan doen verminderen of voorkomen. Om de taalontwikkeling te stimuleren, werken wij vanuit Skinner’s Verbal Behavior.
  • Het aanleren van vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag. Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.

  Nieuwsbrief