Category Archives: Snippets

Wie zijn wij?

Lilyan Campbell en Jennifer Niemeijer zijn beiden Board Certified Behavior Analysts. En zijn de drijvende krachten achter het ABA Center International.

Learn more


Werkt ABA?

Uit meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat ABA een effectieve behandeling is voor kinderen met autisme-spectrumstoornissen.

Learn more


Wat is ABA?

Vanuit de methode ABA leren we de client vaardigheden op het gebied van gedrag, taal en spel. De motivatie van het kind staat hierbij centraal!

Learn more