Veel gestelde vragen

Op deze pagina kun je veelgestelde vragen met antwoorden vinden. Mocht je alsnog een vraag hebben die er niet bij staat, dan kan je via het contact formulier ons een bericht sturen.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

ABA Center International heeft een klachtenregeling. Deze krijg je bij de aanmelding als cliënt.  Als je een klacht hebt, dan is het altijd goed om deze eerst met de persoon te bespreken over wie je de klacht hebt. Als je er niet samen uitkomt, dan kan je overwegen een officiële klacht in te dienen. Je kunt hierover uitgebreide informatie vinden onder het kopje Cliënten op deze website. Hier kan je de directe contact gegevens vinden van de klachtencommissie.

Dienen jullie zelf medicatie toe?

Wij streven ernaar om op ABA Center International geen medicijnen toe te dienen. Daar waar mogelijk wordt een geneesmiddel door de ouders zelf toegediend. Wanneer een individu toch een medicijn toegediend moet krijgen op ABA Center International, dan zal er altijd een “Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen” ingevuld en ingeleverd moeten worden. Onder geneesmiddel of medicijnen verstaan wij middelen die door de huisarts of specialist zijn voorgeschreven, maar ook zelfzorgmedicijnen. De medicijnen dienen altijd in originele verpakking met bijsluiter meegenomen te worden en uitgeschreven op het betreffende individu. Het medicijn dient al eenmaal eerder gebruikt te zijn om een eventuele allergische reactie op ABA Center International te voorkomen. De naam van het individu hoort geschreven te worden. Medicatie wordt zorgvuldig bewaard in een gesloten kast buiten het bereik van individuen.