ABA Ambulante Behandeling – Volwassenen

ABA Center International (ACI) zorgt ervoor dat volwassenen worden geholpen die onze hulp nodig hebben. ABA Center International (ACI) is 1 van de eerste ABA-instellingen in Nederland, die ook volwassenen helpt door middel van Applied Behavior Analysis (ABA). Onze ABA-specialisten zijn professioneel getraind in het voorkomen van agressief gedrag en ander problematisch gedrag, maar ook hebben onze ABA-specialisten ervaring in het werken met volwassenen. We behandelen volwassenen die gediagnosticeerd zijn met Autisme Spectrum Stoornis, het Syndroom van Down, een verstandelijke beperking en ADHD of andere ontwikkelingsachterstanden.

In 2010, voerde de bestuurder Lilyan W.J. Campbell, LMFT, BCBA, een onderzoek uit over het gebruik van de ABA-methodes voor volwassenen. Campbell kwam tot de conclusie, dat een groot deel van het onderzoek werd gedaan in de jaren zeventig, maar dat er nauwelijks onderzoek is gedaan in de vorige en huidige eeuw. Het was moeilijk te achterhalen hoeveel volwassenen met de Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en gerelateerde stoornissen hulp nodig hadden, omdat de instellingen niet wisten hoeveel volwassenen er waren met ASS.  Op basis van dit onderzoek, schreef Campbell een behandelingsprogramma zodat volwassenen beter konden en kunnen worden behandeld middels ABA.

In ACI’s ABA behandeling en begeleiding van de volwassenen, richten we ons op verschillende doelen:

  • Verminderen van probleemgedrag, zoals agressie, niet luisteren, zelf stimulatie, woede aanvallen
  • Ondersteunen en aanleren om zoveel mogelijk onafhankelijk te leven, zoals zelfredzaamheid; hygiëne vaardigheden; huishoudelijke taken verrichten 
  • Aanleren van passende vaardigheden voor thuis, op het werk en in de samenleving 
  • Onafhankelijke keuzes maken, functioneel communiceren 
  • Ouders/verzorgers trainen in de ABA-strategieën. 

Ouders/verzorgers worden altijd in de begeleiding en behandeling betrokken. Hoe meer de ouders/verzorgers worden getraind in ABA, hoe meer kans de cliënt heeft om zich te ontwikkelen.  

Nieuwsbrief