Oudertraining

ABA Center International biedt zorg op maat. Je wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Hieronder vindt je een overzicht van de mogelijkheden voor jou als ouder. 

Oudertraining

Indien jij zelf behoefte hebt aan ondersteuning bij de opvoeding van jouw kind of specifieke problemen die jij tegenkomt, kan oudertraining voor jou een uitkomst zijn. Het doel van deze behandeling is om je als ouder de handvatten te geven om de ontwikkeling van jouw kind te stimuleren en/of gedragsproblemen te verminderen. De ABA-Consulent zal bij je thuis langskomen om jou en jouw kind te observeren en de huidige situatie te bespreken. Op basis hiervan (en eventueel verdere informatie) kan de ABA-Consulent een Behandelingsplan opstellen. Problemen die ouders ervaren in de opvoeding van hun kind kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op eten, slapen, agressief gedrag, woede-aanvallen, weglopen, lage concentratie, taalachterstand, het niet opvolgen van instructies en niet zelfstandig kunnen spelen.

Video- & vraaggestuurde begeleiding

Heb jij een specifieke vraag of een specifiek probleem waar je graag ondersteuning bij wilt, zonder een volledig ABA programma te starten? Ook dan zijn er mogelijkheden. Bij specifieke vragen kan je er voor kiezen een video van een probleemsituatie naar het ABA Center International op te sturen. Een ABA-Consulent zal de video bekijken en op basis daarvan tips en adviezen geven. De videobegeleiding kan ook in combinatie met andere vormen van ABA behandeling worden ingezet. Tevens is het mogelijk dat wij een paar keer bij je langskomen om de situatie te observeren om op basis daarvan tips en adviezen te geven.