Schaduwbegeleiding school

ABA Center International biedt zorg op maat. Jouw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden voor op school.

Schaduwbegeleiding

Het doel van schaduwbegeleiding is om jouw kind zo goed mogelijk mee te kunnen laten doen aan het onderwijs. Een schaduwprogramma kan het vervolg zijn op een thuisprogramma, maar kan ook apart worden opgestart. Een ‘schaduw’ is een Behavior Technician die met jouw kind mee naar school gaat en jouw kind de hulp biedt die het nodig heeft om te kunnen profiteren van de onderwijssituatie. Net als bij een thuisprogramma wordt er een Behandelingsplan opgesteld met daarin concrete doelen voor jouw kind. De ABA-Consulent is verantwoordelijk voor het plan en komt maandelijks op school om te observeren, vragen te beantwoorden, doelen bij te stellen en de Behavior Technicians en leerkrachten verder te coachen. Het uiteindelijke doel van een schaduwprogramma is jouw kind zelfstandig naar school te laten gaan.

Vraaggestuurde behandeling

In plaats van het opstarten van een intensief schaduwprogramma, is het ook mogelijk om bij specifieke problemen het ABA Center International in te schakelen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen een beroep op ons doen. De ABA-Consulent geeft op basis van observaties, video’s en/of gesprekken adviezen om bijvoorbeeld gedragsproblemen te verminderen of bepaalde vaardigheden aan te leren.