ABA-Thuis Behandeling

ABA Center International biedt zorg op maat. Jouw wensen en vragen worden omgezet in een concreet plan van aanpak. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden bij je thuis. 

Thuis behandeling

Het doel van een thuis behandeling is om je kind zoveel mogelijk vaardigheden aan te leren, gericht om zelfstandigheid te vergroten en mogelijke integratie in het onderwijs. Nadat de ABA-Consulent kennis heeft gemaakt met jou en je kind en de vaardigheden van je kind in kaart heeft gebracht, wordt er een Behandelingsplan opgesteld. Hierin zijn concrete doelen opgenomen waaraan gewerkt gaat worden, gericht op taal, spel, gedrag, zelfredzaamheid en/of schoolse vaardigheden. Vervolgens zullen Behavior Technicians voor een bepaald aantal uren per week met je kind gaan werken. Uit onderzoek blijkt dat de intensiteit van een programma van belang is voor de effectiviteit. De ABA-Consulent komt maandelijks langs, de doelen te evalueren, de Behavior Technician te coachen en vragen te beantwoorden.

Sociale vaardigheden aanleren

Het maken van contact met leeftijdsgenoten is een belangrijke onderdeel van het volledig meedoen in de samenleving. Spelenderwijs leren wij je kind samen te spelen en samen te delen. De cliënt leert in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten en zelf een eigen mening te vormen. Ook het leren voor zichzelf op te komen in relatie met een ander en samen te werken aan een gemeenschappelijke doel is een belangrijke onderdeel van het leerproces.

Zindelijkheidstraining

Voor veel individuen met diagnose Autisme Spectrum Stoornis en/of andere ontwikkelingsachterstanden, is zindelijk worden een behoorlijke opgave. ABA Center International kan hierbij helpen. Een intensieve zindelijkheidstraining behoort tot de mogelijkheden. De ABA Consulent zet een zindelijkheidstraining in elkaar waarin de ouders en het kind systematisch worden getraind.

Uitsluitingscriteria

ABA-Consulenten (en ABA Center International) kunnen geen risicovolle- en voorbehouden verpleegkundige handelingen uitvoeren.

ABA behandeling kan worden uitgesloten in de volgende omstandigheden:

  • Agressieve gedragingen die lichamelijk letsel veroorzaken
  • Clienten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Op individuele basis kunnen mogelijke andere uitsluitingscriteria worden besproken

Het volgende niet gedaan door onze ABA Consulenten en Behavior Technicians:

  • Risicovolle verpleegkundige handelingen uitvoeren
  • De client vervoeren
  • Alleen zijn met de client zonder ouder of leraar
  • Onderwijs geven