ABA Assessment (FBA)

Voordat ABA behandeling start, wordt er een Functional Behavior Assessment (FBA) of intake gedaan door ABA Center International (ACI). In het FBA wordt probleemgedrag in kaart gebracht, het tekort aan vaardigheden en de behandeldoelen.  

Een Behavior Analyst doet het FBA. Vaak neemt dit tussen de 6-15 uur in beslag. Er worden verschillende testen worden afgenomen, middels bijvoorbeeld de ABLLS, AFLS, VB-MAPP, Vineland, FAST, MAT, en Essentials For Living (EFL). Hierdoor wordt goed in kaart gebracht wat jouw kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. 

Er kunnen thuis en/of werk observaties of school observaties worden gedaan en interviews met de familieleden en andere betrokkenen. Daarnaast worden relevante rapporten doorgenomen (school, medische, en psychologische). Op basis hiervan wordt het FBA geschreven met daarin de behandeldoelen voor jouw kind.

Hieronder bieden we een overzicht van alle FBA stappen:

ACTIVITEIT UITLEG 
Eerste contact Behavior Analyst neemt contact op met de familie voor de afspraken.
Verslagen doornemen IEP, IPP, psychologische evaluatie, Logopedie/ Ergotherapie/ fysiotherapie verslagen, voormalig intake rapport.
Cliënt/Ouder Interview Ouders en de Behavior Analyst bespreken en ondertekenen de formulieren voor toestemming voor het assessment en de ABA-behandeling. Vragen worden gesteld, en de redenen voor de verwijzing worden besproken. Verder wordt vaak de FAST afgenomen om de functie van het gedrag in kaart te brengen.
Cliënt Observatie, Data verzameling Gedragsanalyse, middels data verzameling omtrent het probleemgedrag: Antecedent (wat gaat vooraf aan het gedrag), Behavior (gedrag) en Consequence (consequentie na het gedrag); observaties.
Preference assessment Preference assessment: Hierbij worden de voorkeuren van jouw kind in kaart gebracht. Deze worden gebruikt als motivatie om vaardigheden aan te leren.
Skills Assessment Het afnemen van een gestandaardiseerd skills assessment, zoals: EFL, ABLLS, AFLS, VB-MAPP of Vineland. Deze assessment methodes helpen bij het in kaart brengen welke vaardigheden belangrijk zijn als behandeldoelen op te stellen.  
Programma Ontwikkeling & Schrijven van Rapport Dit omvat een Behavior Intervention Plan (BIP, Gedrag Interventie Plan) om de tekorten of excessen in gedrag aan te pakken. Dit is een allesomvattend, volledig individueel geschreven plan voor jouw kind.

In het FBA zal ook het volgende worden beschreven: 

  •  Medische geschiedenis 
  •  Familie-geschiedenis omtrent medische en gedragsproblematiek 
  •  Huidige medische aandoeningen 
  • Aanwezigheid of afwezigheid van allergieën 
  •  Hulpverlening dat eerder is gebruikt 
  •  Mogelijke verwijzingen voor extra services. 

Zodra het FBA is voltooid, wordt het naar de familie gestuurd en de naar verwijzer. Het gehele proces vanaf het eerste contact tot het voltooien van het assessment proces duurt 4-7 weken. Tijdens deze periode is het in vele gevallen mogelijk om al de observatieperiode en/of de oudertraining te starten, waarbij de Behavior Technician of Behavior Analyst start met de hulpverlening middels observatie, relatie-ontwikkeling en oudertraining.  

Bij ACI willen we graag zo snel mogelijk kunnen starten om uw kind te behandelen.

Vragen? Neem contact met ons op: