Medezeggenschap Cliëntenraad​

In de wet staat dat organisaties zoals het ABA Center International een cliëntenraad moeten hebben. Het is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. Het kan vergeleken worden met een ondernemingsraad. De cliëntenraad houdt zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor cliënten, en heeft daarom ook overleg met de directie en ze mag zelf zaken op de agenda zetten.

De cliëntenraad houdt zich verder bezig met:

– Onderwerpen op de agenda zetten die cliënten zelf belangrijk vinden,

– Meepraten over het huidige en eventueel nieuw te ontwikkelen beleid,

– Advies geven aan de directie op eigen initiatief of als de directie hierom vraagt,

– Ervoor zorgen dat klachten/zorgen over de hulpverlening serieus genomen worden en dat ze op de hoogte zijn van wat er onder de cliënten leeft.

Een cliëntenraad houdt zich niet bezig met:

– De belangen van ‘een cliënt behartigen. Hiervoor kan men de betrokken hulpverlener of de vertrouwenspersoon van het ABA Center International benaderen,

– Klachtenbehandeling van cliënten, hiervoor is de Klachtencommissie.

Lid worden en meedoen

Wij nodigen onze cliënten uit om mee te doen. Dit kan je vanaf 12 jaar als cliënt, of je ouders c.q. verzorgers. Elk jaar wordt er een verslag uitgebracht van de activiteiten. De cliëntenraad vergadert tenminste 1 keer per jaar en bestaat uit maximaal 9 mensen waarvan er een voorzitter is en een secretaris.

Je kunt de cliëntenraad bereiken via het volgende email adres: info@abacenterinternational.com

Contact