Klachtenprocedure

ABA Center International streeft continue naar zorgverlening waar cliënten tevreden over zijn. Echter overal waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt. Er kunnen dus situaties voordoen waarin cliënten niet tevreden zijn over de zorgverlening en dat kenbaar willen maken.

ABA Center International vindt het belangrijk dat cliënten die niet tevreden zijn over de zorgverlening zich melden. Van klachten kunnen we namelijk leren. Via het klachtenformulier kan een klacht ingediend worden bij ABA Center International waarop we in samenspraak met de betrokken zorgverlener(s) en de General Manager tot een oplossing proberen te komen. De General Manager neemt z.s.m. contact op, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen. Als het gaat om een vertrouwelijke kwestie dan kan er ook direct melding gemaakt worden door te mailen met de directie van ABA Center International, namelijk jennifer@abacenterinternational.com en/of lilyan@abacenterinternational.com. De directie neemt binnen 3 werkdagen contact op om een afspraak in te plannen.

Soms is het echter nodig om een formele klacht in te dienen. Een ieder is vrij om zich direct te wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris genaamd Klachtenportaal Zorg, zonder melding aan ABA Center International. Je kunt hier een klacht indienen via het klachtenformulier bij Klachtenportaal Zorg of je kunt een e-mail sturen naar info@klachtenportaalzorg.nl. Na het ontvangen van de klacht, wordt er binnen 5 werkdagen contact opgenomen over het verloop van de procedure. Daarnaast is het ook mogelijk om de klacht neer te leggen bij de landelijke geschillencommissie waar ABA Center International bij is aangesloten.

Het klachtenreglement van ABA Center International is voor alle betrokkenen een wegwijzer als het gaat om het indienen van een klacht.

Klik hier voor het klachtenreglement van ABA Center International.
Download hier onze Brochure Klachtenregeling.

Contact