Financiëring

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente, afdeling jeugdzorg. Samen met u, bekijkt de gemeente of het nodig is om extra zorg in te zetten bij bepaalde aspecten in de ontwikkeling van uw kind. Als uw gemeente uw zorgen deelt, gaat u op zoek naar een passende vorm van zorg, uw gemeente kan u hierbij ondersteunen. Als u gebruik wilt maken van onze diensten dan kan onze behandeling betaald worden vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN) via uw gemeente.

Wanneer uw kind is aangewezen op 24 uurs zorg en toezicht, dan kunt u zorg inkopen vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg). U neemt dan contact op met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zij begeleiden u bij uw aanvraag.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vanuit uw eigen financiering de zorg te bekostigen. De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de intensiteit, de locatie en de duur. Neem daarom contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Gemeente Jeugdzorg/WMO (PGB)

Wet langdurige zorg (WLZ)

Privébetaling

Heeft u vragen? Stel ze!