Wet langdurige zorg (WLZ)

ABA Center International (ACI) is gecontracteerd via de WLZ om zorg aan te bieden.

Als uw kind is aangewezen op 24 uurs’ zorg en toezicht, dan wordt dit getoetst door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hieronder ziet u hoe dat werkt.

 • U vraagt een (zorg) indicatie aan bij het het het CIZ. Zij vertellen wat u aan moet leveren zodat zij een indicatiebesluit kunnen afgeven. In dit indicatiebesluit staat welke zorgbehoefte u heeft. Dit heet het zorgprofiel.
 • Als uw aanvraag wordt toegewezen dan ontvangt u hiervan een beschikking met daarin beschreven welk pakket aan zorg u ontvangt.
 • Aan het zorgprofiel zitten vaste tarieven gekoppeld waarmee u zorg in kunt kopen.
 • Een beschikking van het CIZ is geldig voor onbepaalde tijd. Sommige zorgprofielen zijn korter geldig, dit staat dan in het indicatiebesluit.

Met een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) kunt u zorg inkopen via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura (ZIN). Alle formulieren hiervoor vindt u op de website van het zorgkantoor.

 • De kenmerken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn:
  • U kiest een zorgorganisatie waarbij u zorg wilt inkopen, zoals ACI
  • U stelt een contract op met de zorgorganisatie
  • U bent verantwoordelijk voor het beheren van het budget dat u is toegekend op basis van uw zorgprofiel en het aanleveren van facturen aan de Sociale verzekeringsbank (SVB).
 • De kenmerken van Zorg in Natura (ZIN) zijn:
  • Het zorgkantoor heeft rechtstreeks een contract afgesloten met de zorgorganisatie zoals ACI
  • De zorgorganisatie declareert rechtstreeks aan het zorgkantoor. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Heeft u vragen? Stel ze!