Wat is ABA?

ABA Center International (ACI) richt de Applied Behavior Analysis (ABA) behandeling en begeleiding specifiek op het individu. Dat is een kernpunt van ABA.  Applied Behavior Analysis (ABA) is een vorm van intensieve gedragstherapie. In het Nederlands noemen we het ook wel Toegepaste Gedragsanalyse.  

Kernpunten binnen ABA zijn:

  • We werken vanuit de motivatie van het individu, om (spelenderwijs) zo veel mogelijk vaardigheden op het gebied van taal, spel en gedrag aan te leren.
  • ACI richt zich op individuele behandeling, waardoor een Behavior Technician niet met meer dan 1-2 kinderen werkt. Dit, en meer, maakt dat ACI uniek is in Nederland. 
  • Onze gespecialiseerde ABA oudertrainingen richten zich op het onafhankelijk en draagkrachtig maken van de ouders/verzorgers. Dit is een uniek speerpunt binnen ACI.
  • De ABA methode is zeer geschikt voor individuen met een Autisme Spectrum Stoornis, maar ook voor individuen met ADHD, Syndroom van Down of andere gedrags- of leermoeilijkheden. De ABA zorg kan worden ingezet voor individuen tot 80 jaar.
  • ABA onderscheidt zich van andere behandelmethodes, omdat het zich uitsluitend richt op waarneembaar gedrag.
  • Een ervaren en getraind Behavior Analyst (gedragsdeskundige) schrijft het behandelplan en zorgt ervoor dat het goed wordt uitgevoerd door de Behavior Technician.
  • De Behavior Analyst stelt de doelen vanuit een gedetailleerd assessment (onderzoek), waarbij de cliënt zijn vaardigheden en voorkeuren worden getest. Daarnaast worden ook de ouders/verzorgers doelen meegenomen.
  • Behandeldoelen zijn gebaseerd op de leeftijd van het individu. Verschillende doelen kunnen worden behandeld, zoals communicatie, zelfredzaamheid, spel en sociale vaardigheden, en de motorische ontwikkeling.
  • De doelen zijn gericht op vaardigheden die het individu nodig heeft om zoveel mogelijk onafhankelijk en succesvol te zijn in een korte tijd, maar ook op de lange termijn.
  • Om een vaardigheid te leren worden instructieplannen gemaakt waarbij kleine stapjes worden uitgeschreven. Dit kan betrekking hebben op simpele vaardigheden, zoals het imiteren van de armen omhoog doen en ook complexe vaardigheden, zoals een gesprek voeren.
  • Binnen ABA bieden we het individu de hulp die het nodig heeft (prompts), waardoor hij/zij foutloos kan leren (Errorless Learning).
  • Vaardigheden die we het individu aanleren, worden opgedeeld in kleinere vaardigheden die herhaaldelijk worden geoefend.
  • Omdat het gewenste gedrag van het individu wordt beloond, zal het individu dit in de toekomst vaker laten zien.
  • Er is voortdurend een objectieve meting van het individu en zijn/haar vooruitgang. Wanneer er geen vooruitgang is, wordt de aanpak of het doel aangepast. Je zult dus niet zien dat een cliënt bij ACI weken of maandenlang een doel heeft. terwijl er geen vooruitgang is.
  • De Behavior Analyst communiceert regelmatig met familieleden om vooruitgang te bespreken, data te analyseren en noodzakelijke aanpassingen te maken in het behandelplan.
  • De behandeling wordt uitgevoerd door in ABA opgeleide professionals.

Binnen ABA kunnen we onze aandacht richten op verschillende vaardigheden, zoals:

  • Het bevorderen van de taalontwikkeling: Hierbij ligt een grote nadruk op het leren manding (vragen om wat je wilt), omdat het goed kunnen uiten van je wensen veel probleemgedragingen kan verminderen of voorkomen. Om de taalontwikkeling te stimuleren, werken wij vanuit Skinner’s Verbal Behavior.
  • Het aanleren van vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van spel, sociaal gedrag, zelfredzaamheid en taakgericht gedrag.
  • Het verminderen van probleemgedrag: Door te analyseren wanneer het gedrag voorkomt en wat de functie van het gedrag is, kan een plan opgesteld worden om het probleemgedrag te verminderen en een gewenst alternatief aan te leren.

Er bestaan verschillende manieren om vaardigheden aan te leren (ook wel genoemd: teaching formats), bijvoorbeeld door middel van Discrete Trial Training (DTT) en Natural Environment Training (NET). Componenten van DTT zijn onder andere het opdelen van een vaardigheid in kleinere stapjes en het aanleren van één subvaardigheid per keer. NET richt zich op het aanleren van vaardigheden in de natuurlijke omgeving. NET is datgeen ACI het meest gebruikt, omdat onze cliënten hierdoor het beste leren.

Vragen? Neem contact met ons op: