Over ACI

ABA Center International (ACI) zorgt met passie voor alle cliënten die naar ons toekomen.

 
Jennifer is BCBA en BIG geregistreerde verpleegkundige. Ze heeft 20+ jaar ervaring in het werken in de zorg voor kinderen in de ontwikkeling en 18+ jaar ervaring in de zorg met kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand.
Wij zijn een multidisciplinair team, met een belangrijke gemeenschappelijke deler: Enthousiasme, kwaliteit en professionaliteit!

Ons Centrum is in Amstelveen, op de Zanderij 37. Omdat wij ook ambulante zorg verlenen, zijn wij ook werkzaam in onder andere Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland.

Neem voor de mogelijkheden contact met ons op!

Contact

Visie en Missie

Onze visie is het verrijken van de toekomst van kinderen met een diagnose binnen het Autisme Spectrum Stoornis en aanverwante stoornissen met ontwikkelingsachterstanden door middel van Applied Behavior Analysis, met als doelstelling dat de kinderen binnen hun mogelijkheden kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Onze missie is intensief kinderen te begeleiden/behandelen vanaf jonge leeftijd en ouders ook volledig mee te nemen in de zorg door voorlichting te bieden en hun te laten participeren in de zorg voor hun eigen kind. Ouders worden vanaf dag één betrokken en zijn onderdeel van de behandelingen. Ouders krijgen minimaal één keer per maand de zogenoemde oudertrainingen.

Raad van Commissarissen (RvC)

ABA Center International heeft een Raad van Commissarissen (RvC), met 2 commissarissen, waarvan 1 president-commissaris. De RvC is een toezichthoudend orgaan en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen ACI. De commissarissen zijn van buitenaf gekozen vanwege hun expertise, netwerk en positie in het maatschappelijke veld. De commissarissen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.