Visie en missie

Onze visie is het verrijken van de toekomst van individuen met Autisme Spectrum Stoornis, aanverwante stoornissen en ontwikkelingsachterstanden zodat zij in staat zijn succesvol deel te nemen aan de maatschappij.

Onze missie is om hen intensief te begeleiden en te behandelen, de omgeving volledig mee te nemen door training aan te bieden aan ouders/verzorgers zodat zij deelnemen in de zorg voor hun kind tot aan de volwassenheid. 

Nieuwsbrief