Privacyverklaring

ABA Center International zorgt met passie voor alle cliënten en staat voor rechtvaardige behandeling en respect. Vertrouwen en veiligheid vormen dan ook de hoekstenen van onze organisatie en dit laat zich zien in ons privacy beleid. ABA Center International zet zich dagelijks in om mensen met een (verstandelijke) beperking te ondersteunen in hun dagelijks leven. Dit doen we door het bieden van intensieve (ambulante) begeleiding en behandeling. 

Elke ondersteuningsvraag vereist maatwerk. Om onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden, en deze waar nodig en mogelijk te verbeteren, hebben we informatie nodig. Informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker en andere professionals die bij de ondersteuning betrokken zijn. 

ABA Center International verwerkt onder andere uw persoonsgegevens als u bij ons cliënt bent, bij ons werkt, contactpersoon bent van een cliënt, onze website bezoekt of als u meedoet aan een (wetenschappelijk) onderzoek. ABA Center International gaat zorgvuldig om met deze informatie en verzamelt dan ook niet meer persoonsgegevens dan nodig. Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om deze zo goed mogelijk te beschermen. We bewaren deze persoonsgegevens ook niet langer dan noodzakelijk.

In ons privacyreglement treft u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoelang deze gegevens worden bewaard. Klik hier voor het privacyreglement.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens of n.a.v. deze verklaring vragen heeft dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via info@abacenterinternational.com.