Raad van Commissarissen (RvC)

ABA Center International heeft een Raad van Commissarissen (RvC), met 2 commissarissen, waarvan 1 president-commissaris. De RvC is een toezichthoudend orgaan en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen ACI. De commissarissen zijn van buitenaf gekozen vanwege hun expertise, netwerk en positie in het maatschappelijke veld. De commissarissen zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.  

Nieuwsbrief