Klachtenprocedure

Bij ABA Center International is er een officiële klachtenprocedure. Cliënten krijgen deze bij aanmelding. ABA Center International wil graag de mogelijke ongenoegens horen van haar cliënten zodat we eventuele klachten kunnen bespreken waarna we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Als u een klacht heeft

Het is altijd goed om eerst de klacht te bespreken met diegene waar het over gaat. Bij ACI gebruiken we een officieel klachtenformulier dat kan worden ingevuld. Dit formulier wordt dezelfde week tijdens de directie vergadering besproken. De klacht wordt geanalyseerd en er wordt een oplossing gezocht.

Externe klachtencommissie

Mocht u ondanks bovenstaande mogelijkheden niet tevreden zijn, dan kunt u via deze link meer informatie krijgen over de externe klachtenprocedure.

Nieuwsbrief