Klachtenprocedure

ABA Center International streeft continue naar zorgverlening  waar cliënten tevreden over zijn. Echter overal waar mensen werken kunnen fouten worden gemaakt.  Er kunnen dus  situaties voordoen waarin cliënten niet tevreden zijn over de zorgverlening en dat kenbaar willen maken. 

ABA Center International vindt het belangrijk dat cliënten die niet tevreden zijn over de zorgverlening zich melden. Van klachten kunnen we namelijk leren. Via het klachtenformulier kunt u uw klacht indienen waarop we in samenspraak met de betrokken zorgverlener(s) en de General Manager tot een oplossing proberen te komen, waardoor inzet van een formele klachtenprocedure niet aan de orde is. Een reactie op uw klacht volgt z.s.m. doch uiterlijk binnen zes weken.

Soms is het echter nodig om een formele klacht in te dienen. Een ieder is vrij om zich direct te wenden tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris zonder melding aan ABA Center International. Daarnaast is het ook mogelijk om uw klacht neer te leggen bij de landelijke geschillencommissie waar ABA Center International bij is aangesloten.

Het klachtenreglement van ABA Center International is voor alle betrokkenen een wegwijzer als het gaat om het indienen van een klacht. 

Klik hier voor het klachtenreglement van ABA Center International.

Nieuwsbrief