Artikelen

Download hier het rapport van de Gezondheidsraad (2009): Autisme, een leven lang anders.
Rapport Gezondheidsraad (2009) (857,4 KB)

Onderzoek naar individuele verschillen tijdens de levensloop van mensen met autisme.
https://www.leokannerhuis.nl/en/onderzoek/actueel-onderzoek

Applied Behavior Analysis: de toekomst voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis?
http://www.aba-instituut.nl/back-site/upload/artikelen/Scriptie%20ABA.pdf

Jeugdigen met autisme – wat werkt?
https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Autisme.pdf

Nieuwsbrief

Downloads