Veelgestelde Vragen

Op deze pagina kun je veelgestelde vragen met antwoorden vinden. Mocht u alsnog een vraag hebben die er niet bij staat, dan kan u via het contact formulier ons een bericht sturen.

Wat voor training geven jullie je personeel?

We geven een 40-urige ABA RBT training (Registered Behavior Technician), field training, administratieve trainingen en tenminste 4 face to face klinische trainingen gedurende 4 weken.

Hoe vraag ik een PGB aan?

Neem contact op met het wijkteam en geef aan dat u graag een PGB wenst. Het wijkteam zal een afspraak met u inplannen om te horen wat de zorgbehoeften zijn van uw kind, wat de doelen zullen zijn waaraan gewerkt worden. Daarnaast zal worden gevraagd wat voor zorg u wenst in te zetten voor ongeveer hoeveel uren per week. Wij raden aan contact op te nemen met ons voordat u dit aanvraagt, zodat we advies kunnen geven. Daarnaast geven wij een gratis brief template die u kunt gebruiken.

Hoe kom ik in contact met jullie en start ik een intake? 

Stuur een mail naar info@abacenterinternational.com voor het maken van een afspraak voor een intake. 

Wat voor scholing hebben jullie personeelsleden? 

Onze medewerkers zijn HBO en WO geschoold met een pedagogische achtergrond. De meeste zorgverleners zijn SKJ geregistreerd.  

Hoeveel uur behandeling krijgt mijn kind? 

Dit is afhankelijk van de leeftijd, zorgbehoeften en de draagkracht van het gezin. Dit verschilt tussen de 10-35 uren per week.  

Wat voor kwaliteitscertificering hebben jullie? 

Wij zijn HKZ gecertificeerd sinds december 2020. 

Hoe lang duurt een assessment? 

Gemiddeld duurt dit 10-15 uren, afhankelijk van de ontwikkeling en de mate van gedragsproblematiek.  

Kan de behandeling al starten tijdens het assessment/intake? 

Ja, in vele gevallen kan de oudertraining starten en kan de ambulant hulpverlener/Behavior Technician starten met basisvaardigheden.

Wat is de duur vanaf de aanvraag van de behandeling tot de start van de behandeling? 

Afhankelijk van de zorgvraag kan dat 3 maanden of meer in beslag nemen. 

Waar vindt de behandeling plaats? 

Op ambulante basis in de omgeving van de cliënt. In Amsterdam hebben wij een behandelruimte binnen een schoolse omgeving.  

Wat is ABA? 

Zie: Wat is ABA 

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is? 

ZSM bellen om ons op de hoogte te stellen om de zorgverlening af te zeggen. Wij werken graag met lichamelijk gezonde mensen die energie hebben om te leren. Ook willen wij ziekte niet verspreiden. Wij volgen ook de RIVM adviezen betreffende COVID-19 en gerelateerde symptomen.  

Accepteren ACI privè betalingen? 

Ja. Ook zonder verzekering of PGB kan uw kind behandeld worden.  

Geeft ACI ook online behandeling? 

Dat kan ten alle tijde.

Hoe gaan jullie om met COVID-19? 

Wij volgen de RIVM-richtlijnen. Daaromheen gaat de zorg gewoon door.  

Hoeveel cliënten worden er behandeld door 1 begeleider/Behavior Technician? 

Over het algemeen bieden wij 1 op 1 begeleiding/behandeling. Indien een cliënt toe is om sociale vaardigheden aan te leren, kunnen wij wel eens 1 op 2 zorg bieden waarbij wij de zorguren verdelen tussen de beide cliënten. 

Waar zijn jullie locaties? 

Wij werken op dit moment in de volgende provincies: Noord-Holland, Friesland en Groningen. 

Bieden jullie schoolbegeleiding aan? 

We bieden ook schaduw begeleiding op school. Wij werken ernaar toe dat uw kind zo spoedig mogelijk zelfstandig naar school toe kan gaan.  

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

ABA Center International heeft een klachtenreglement. Deze ontvang je bij de aanmelding. Als je een klacht hebt, dan is het altijd goed om deze eerst met de persoon te bespreken over wie je de klacht hebt. Is dit niet mogelijk dan kun je direct contact met ons opnemen. De procedure rondom het indienen van een klacht staat nader uitgewerkt in ons klachtenreglement. Klik hier voor meer informatie.

Dienen jullie zelf medicatie toe?

Wij streven ernaar om op ABA Center International geen medicijnen toe te dienen. Daar waar mogelijk wordt een geneesmiddel door de ouders zelf toegediend. Wanneer een cliënt toch een medicijn toegediend moet krijgen op ABA Center International, dan zal er een Overeenkomst Toediening Geneesmiddelen ingevuld en ingeleverd moeten worden. Onder geneesmiddel of medicijnen verstaan wij middelen die door de huisarts of specialist zijn voorgeschreven, maar ook zelfzorgmedicijnen. De medicijnen dienen altijd in originele verpakking met bijsluiter meegenomen te worden en uitgeschreven op het betreffende individu. Het medicijn dient al eenmaal eerder gebruikt te zijn om een eventuele allergische reactie op ACI te voorkomen. De naam van de cliënt hoort geschreven te worden. Medicatie wordt zorgvuldig bewaard in een afgesloten kast buiten het bereik van de cliënten.

Hoe wordt de zorg betaald?

U kunt op verschillende manieren de zorg financieren: via privé betaling, een PGB, vanuit de WLZ, of via een contracten met uw gemeente.

Nieuwsbrief