Schaduwbegeleiding op school

Het doel van begeleiding op school (ook wel genoemd: Schaduwbegeleiding) is om jouw kind zo goed mogelijk mee te kunnen laten doen aan het onderwijs.

Een schaduwprogramma kan het vervolg zijn op een thuisprogramma, maar kan ook apart worden opgestart. Een ‘schaduw’ is een Behavior Technician die bij jouw kind in de klas is en jouw kind de ondersteuning biedt die hij/zij nodig heeft om te kunnen profiteren van de onderwijssituatie. Net als bij een thuisprogramma wordt er een behandelingsplan opgesteld met daarin concrete doelen voor jouw kind. De Behavior Analyst is verantwoordelijk voor het plan en komt maandelijks op school om te observeren, vragen te beantwoorden, doelen bij te stellen en de Behavior Technicians en leerkrachten verder te coachen. Het uiteindelijke doel van een schaduwprogramma is jouw kind zelfstandig naar school te laten gaan.

In plaats van het opstarten van een intensief schaduwprogramma, is het ook mogelijk om bij specifieke problemen het ABA Center International in te schakelen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen een beroep op ons doen. De Behavior Analyst geeft op basis van observaties, video’s en/of gesprekken adviezen om bijvoorbeeld gedragsproblemen te verminderen of bepaalde vaardigheden aan te leren. 

ACI specialiseert zich ook om thuiszitters te behandelen, met als doel dat zij weer naar school kunnen gaan.

Vragen? Neem contact met ons op: