Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Als uw kind is aangewezen op 24 uurs’ zorg en toezicht, dan wordt dit getoetst door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hieronder ziet u hoe dat werkt.

 • U vraagt een (zorg) indicatie aan bij het het het CIZ. Zij vertellen wat u aan moet leveren zodat zij een indicatiebesluit kunnen afgeven. In dit indicatiebesluit staat welke zorgbehoefte u heeft. Dit heet het zorgprofiel.
 • Als uw aanvraag wordt toegewezen dan ontvangt u hiervan een beschikking met daarin beschreven welk pakket aan zorg u ontvangt.
 • Aan het zorgprofiel zitten vaste tarieven gekoppeld waarmee u zorg in kunt kopen.
 • Een beschikking van het CIZ is geldig voor onbepaalde tijd. Sommige zorgprofielen zijn korter geldig, dit staat dan in het indicatiebesluit.

Met een ZZP kunt u zorg inkopen via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of via Zorg in Natura (ZIN). Alle formulieren hiervoor vindt u op de website van het zorgkantoor.

 • De kenmerken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn:
  • U kiest een zorgorganisatie waarbij u zorg wilt inkopen, zoals ACI
  • U stelt een contract op met de zorgorganisatie
  • U bent verantwoordelijk voor het beheren van het budget dat u is toegekend op basis van uw zorgprofiel en het aanleveren van facturen aan de Sociale verzekeringsbank (SVB).
 • De kenmerken van Zorg in Natura (ZIN) zijn:
  • Het zorgkantoor heeft rechtstreeks een contract afgesloten met de zorgorganisatie zoals ACI
  • De zorgorganisatie declareert rechtstreeks aan het zorgkantoor. U hoeft hier verder niets voor te doen.

Nieuwsbrief