Werkt ABA?

Uit meer dan 50 jaar wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat ABA een effectieve behandeling is voor individuen met Autisme Spectrum Stoornissen, ontwikkelingsachterstanden en ander gedragsproblematiek .

Voor individuen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en ontwikkelingsachterstanden bestaan meer dan 3000 vormen van behandeling en behandeling. Veel interventie methodes die worden ingezet om de ontwikkeling te stimuleren, zijn echter niet wetenschappelijk onderzocht op hun effectiviteit. ABA is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijke onderzoek en wordt in de Verenigde Staten en over de hele wereld al lange tijd succesvol toegepast. Uit vele internationale studies blijkt dat ABA effectief is. Ook in Nederland verschijnen steeds meer publicaties waarin dit naar voren komt.

Uit het rapport van de Gezondheidsraad (2009) komt het volgende naar voren:

Early intensive behavioral interventions (EIBI) [zoals ABA] hebben vooralsnog de beste studieresultaten met betrekking tot effectiviteit bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden én het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS (evidence-niveau 2 à 3). Hoewel er verschillende vormen van EIBI bestaan, heeft ABA alle essentiële elementen technieken die zijn ontwikkeld binnen de leertheorie en gedragsleer. Daarnaast is de betrokkenheid van ouders bij de behandeling cruciaal. Bij EIBI wordt kinderen met ASS, meestal thuis, een aantal vaardigheden aangeleerd door een daartoe getraind team waar zowel leraren als ouders deel van uitmaken. De training worden gegeven in een één-op-één setting. Wat het kind wordt geleerd, is afhankelijk van zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen. De therapie is intensief (gemiddeld anderhalf à twee jaar van twintig à dertig uur per week met uitschieters naar meer dan zes jaar, veertig uur per week) en wordt gemiddeld genomen gestart als het kind 3,5 jaar oud is.

Ook op de website van Actie bij Autisme is een aantal studies met betrekking tot de effectiviteit mooi samengevat:

Naar deze methode is wetenschappelijk onderzoek gedaan. ABA is effectief in het verbeteren van gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden (Goldstein, 2002; Odom et al., 2003; McConnell, 2002). Daarnaast tonen studies aan dat ABA effectief is bij het verminderen van probleemgedrag (Horner et al., 2002). Ook tonen studies aan dat als ABA intensief geïmplemeteerd wordt (meer dan 20 uur per week) en in de beginjaren van het leven (jonger dan vier jaar) ABA positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en er een afname is van hulpbehoevendheid (Smith, 1999).  De United States Surgeon General (1999) concludeerde: Dertig jaar onderzoek toont aan de dat ABA-methodes effectief zijn in het terugdringen van ongewenst gedrag en het bevorderen van communicatieve vaardigheden, leervaardigheden en gepast sociaal gedrag.

Nieuwsbrief