Werkt het?

Effectiviteit ABA Methode

ABA is gebaseerd op meer dan 50 jaar wetenschappelijke onderzoek en wordt in de Verenigde Staten al lange tijd succesvol toegepast. Veel interventie methodes die worden ingezet met individuen gediagnosticeerd met Autisme Spectrum Stoornis, zijn niet wetenschappelijk onderzocht op hun effectiviteit.

Uit vele internationale studies blijkt dat ABA effectief is en ook in Nederland verschijnen steeds meer publicaties waarin dit naar voren komt.

Uit het rapport van de Gezondheidsraad (2009) komt het volgende naar voren:

Early intensive behavioral interventions (EIBI) hebben vooralsnog de beste papieren met betrekking tot effectiviteit bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden én het verminderen van probleemgedrag van individuen met een ASS (evidence-niveau 2 à 3). Hoewel er verschillende vormen van EIBI bestaan, hebben ze alle als essentiële elementen technieken die zijn ontwikkeld binnen de leertheorie en gedragsleer. Daarnaast is de betrokkenheid van ouders bij de behandeling cruciaal. Bij EIBI wordt individuen met ASS, meestal thuis, een aantal vaardigheden aangeleerd door een daartoe getraind team waar zowel leraren als ouders deel van uitmaken. De training worden gegeven in een één-op-één setting. Wat het kind wordt geleerd, is afhankelijk van zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen. De therapie is intensief (gemiddeld anderhalf à twee jaar van twintig à dertig uur per week met uitschieters naar meer dan zes jaar, veertig uur per week) en wordt gemiddeld genomen gestart als het kind 3,5 jaar oud is.

Ook op de website van Actie bij Autisme zijn een aantal studies met betrekking tot de effectiviteit samengevat:

Naar deze methode is wetenschappelijk onderzoek gedaan. ABA is effectief in het verbeteren van gedrag en het aanleren van nieuwe vaardigheden (Goldstein, 2002; Odom et al., 2003; McConnell, 2002). Daarnaast tonen studies aan dat ABA effectief is bij het verminderen van probleemgedrag (Horner et al., 2002). Ook tonen studies aan dat als ABA intensief geïmplemeteerd wordt (meer dan 20 uur per week) en in de beginjaren van het leven (jonger dan vier jaar) ABA positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en er een afname is van hulpbehoevendheid (Smith, 1999). Maar er moeten nog meer studies gedaan worden om deze uitslagen te bevestigen. The United States Surgeon General (1999) concludeerde: Dertig jaar onderzoek toont aan de dat ABA-methodes effectief zijn in het terugdringen van ongewenst gedrag en het bevorderen van communicatieve vaardigheden, leervaardigheden en gepast sociaal gedrag.

Vragen? Neem contact met ons op: